Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitet

Det enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet
Frigör kapitalet och maximera företagets handlingskraft
Trygg och långsiktig fastighetsägare
Skräddarsydda finansieringslösningar vid fastighetsförvärv
Frigör kapitalet och maximera företagets handlingskraft
Hyresavtalen är långa och räntebaserade
Skandrenting förvärvar fastigheten till marknadsvärdet

Frigör kapitalet och maximera företagets handlingskraft

Vill du veta hur Skandrenting kan bli en bra partner för ditt företag?

Senaste nyheterna från Skandrenting

Läs de senaste nyheterna från Skandrenting.

Ett urval av Skandrentings kunder

Vill du veta hur Skandrenting kan bli en bra partner för ditt företag?