Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Altona

Skandrentings fastigheter med Altona som hyresgäst är belägna i Västergötland. Fastigheterna består av bilhallar uthyrda till Gustaf E Bil.


Hyresgäst Altona
Ort Mariestad och Skövde
Fastighetstyp Bilförsäljningslokaler