Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Kustbevakningen

Under 2007 uppfördes denna hangarfastighet på Skavsta Flygplats som förvärvarades av Skandrenting 2008. Kustbevakningen är en civil myndighet som tillhör Försvarsdepartmentet där verksamheten består av övervakning och spaning längs den svenska kusten.Hyresgäst Kustbevakningen
Ort Skavsta Flygplats
Fastighetstyp Hangar