Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Partnergruppen

Skandrenting äger fyra vårdfastigheter med Partnergruppen som hyresgäst. Partnergruppen är en del av INOM koncernen, en vårdkoncern som verkar i Norden.  Partnergruppen driver sin verksamhet på åtta orter och har uppdragsgivare från hela södra Sverige.


Hyresgäst Partnergruppen
Ort Vittsjö, Habo, Eslöv och Norra Vram
Fastighetstyp Vårdboende