Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Polishuset i Halmstad

Polishuset i Halmstad omfattar cirka 14 000 kvm kontorslokaler och hyrs av Polismyndigheten i Hallands län och Åklagarmyndigheten. Under 2012 till 2013 har en omfattande till- och ombyggnation av fastigheten ägt rum. Tillbyggnationen om cirka 4 000 kvm har gett våra hyresgäster nya kontor, mötesrum, förhörsrum, konferenslokaler och reception.


Hyresgäst Polismyndigheten i Hallands län
Ort Halmstad
Fastighetstyp Polishus