Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Polishuset i Karlstad

Polishuset i Karlstad hyrs ut till Polisen och Kriminalvården. Fastigheten, som förvärvades 2004, ligger på det gamla regementsområdet Norra Fältet och omfattar cirka 14 000 kvm kontor- och häkteslokaler.Hyresgäst Polismyndigheten i Värmland
Ort Karlstad
Fastighetstyp Polishus