Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Salberga Kriminalvårdanstalt

Skandrenting äger detta fängelse beläget i Sala sedan april 2009. Fastigheten omfattar drygt 33 000 kvm och är idag en av Sveriges största och modernaste kriminalvårdsanstalter.Hyresgäst Kriminalvården
Ort Sala
Fastighetstyp Fängelse