Skandrenting AB - Fastighetsföretaget med Renting som specialitetDet enda svenska fastighetsföretaget med renting som specialitet

Sauer-Danfoss

Denna fastighet i Älmhult färdigställdes under 2007 och omfattar cirka 4 500 kvm kontor och produktionslokaler till Sauer-Danfoss. Ett företag som producerar mobila hydrauliklösningar där försäljning sker både i Europa, USA och Asien.


Hyresgäst Sauer Danfoss
Ort Älmhult
Fastighetstyp Produktion och kontorsfastighet